IMPORTANT INFORMATION

Access to the information and documents on this portion of the website is restricted for regulatory reasons. You are requested to review the following and confirm your country of residence. Your confirmation must be true and accurate.


Please enter your country of residence:

Finland and Other countries

Important: You must read the following before continuing. The following applies to the information following this page, and you are therefore advised to carefully read and approve the following before reading, accessing or making any other use of the following information.

This website and the information contained herein are not intended for, and must not be accessed by, or distributed or disseminated to, persons resident or physically present in the United States of America (including its territories and possessions, the "United States"), Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or Singapore, and do not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy or acquire, any shares in, rights or other securities of Lamor Corporation Plc (the "Company") in the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa and Singapore.

The contemplated initial public offering shall be governed by the laws of Finland. No action has been taken, except in Finland, in order to register the shares or the contemplated initial public offering or for the public offering of shares. The shares may not be, directly or indirectly, offered, sold, resold, transferred or delivered in such countries or jurisdictions or otherwise in such circumstances in which it would be unlawful or require measures other than those required under Finnish laws including the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa and Singapore. Documents relating to the contemplated initial public offering, including the documents on this website and the prospectus prepared in accordance with the Prospectus Regulation ((EU) 2017/1129), may not be delivered to persons in the above-mentioned countries by copying or in any way whatsoever. The Company requires that the persons mentioned above in this paragraph inform themselves of the restrictions regarding the distribution and other conveyance outside of Finland as well as restrictions regarding the use of information and observe all such restrictions. Neither the Company nor the Company's representatives have any kind of legal responsibility for such violations whether or not such restrictions were known to prospective investors. The Company reserves the right to, in its sole discretion, reject any type of share subscription that the Company believes would cause the violation or breach of legislation, rule or regulation.

In order to access the information related to the contemplated initial public offering, you must certify the following:

 • I have carefully read and understood the instructions and restrictions described above, and I acknowledge that I am bound by them.
 • I am not resident of United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or Singapore, and I am currently not physically present in any of these countries.
 • If I am resident of any other country than Finland or if I am currently physically present in any country other than Finland, I have obtained the necessary information about the restrictions applicable to the delivery of this information and my participation in the contemplated initial public offering and I acknowledge that I am bound by them.

United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa and Singapore

The contemplated initial public offering shall be governed by the laws of Finland. No action has been taken, except in Finland, in order to register the shares in Lamor Corporation Plc (the "Company") or the contemplated initial public offering or for the public offering of shares. The shares may not be, directly or indirectly, offered, sold, resold, transferred or delivered in such countries or jurisdictions or otherwise in such circumstances in which it would be unlawful or require measures other than those required under Finnish laws including the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa and Singapore. Documents relating to the contemplated initial public offering, including the prospectus in accordance with the Prospectus Regulation (EU 2017/1129), may not be delivered to persons in the above-mentioned countries and must not be copied in any way whatsoever. The Company requires that the respective persons inform themselves of and observe all such restrictions. Neither the Company nor the Company's representatives have any kind of legal responsibility for such violations whether or not such restrictions were known to prospective investors. The Company reserves the right to, in its sole discretion reject any type of share subscription that the Company believes would cause the violation or breach of legislation, rule or regulation.

TÄRKEÄÄ TIETOA

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Lue alla olevat tiedot ja anna vahvistus asuinmaastasi. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.


Valitse luettelosta asuinmaasi:

Suomi ja muut maat

Tärkeää: Teidän tulee lukea seuraavassa esitetty ennen kuin jatkatte eteenpäin. Seuraavassa esitetty soveltuu tämän sivun jäljessä esitettäviin tietoihin, minkä vuoksi Teidän tulee lukea huolellisesti ja hyväksyä tässä esitetty ennen sitä seuraavien tietojen lukemista, arvioimista tai muuta hyödyntämistä.

Tätä internet-sivua ja tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu eivätkä ne tule arvioitavaksi, levitettäväksi tai välitettäväksi henkilöille, joiden asuinpaikka on Yhdysvalloissa (mukaan lukien sen alueet ja hallintoalueet, "Yhdysvallat"), Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai jotka ovat tällä hetkellä näissä maissa, ja ne eivät muodosta tarjousta myydä, ostaa tai hankkia Lamor Corporation Oyj:n ("Yhtiö") osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa ja Singaporessa.

Suunniteltuun listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai suunnitellun listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleisölle tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka ja Singapore. Suunniteltuun listautumisantiin liittyviä asiakirjoja, mukaan lukien tällä internet-sivustolla olevat asiakirjat ja esiteasetuksen ((EU) 2017/1129) mukainen esite, ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin jäljentämällä tai millään muilla tavoin. Yhtiö edellyttää, että edellä tässä kappaleessa tarkoitetut henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näiden tietojen jakelua ja muuta luovuttamista Suomen ulkopuolelle sekä tietojen käyttöä koskevista rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Siirtyäksenne suunniteltua listautumista koskeviin tietoihin tulee teidän hyväksyä seuraava:

 • Olen lukenut ja ymmärtänyt edellä mainitut ohjeet sekä rajoitukset ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.
 • Asuinpaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa.
 • Mikäli asuinpaikkani on muussa maassa kuin Suomessa tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani suunniteltuun listautumisantiin ja sitoudun noudattamaan niitä.

Yhdysvallat, Kanada, Uusi-Seelanti, Australia, Japani, Hongkong, Singapore, Etelä-Afrikka

Suunniteltuun listautumiseen sovelletaan Suomen lakia. Lamor Corporation Oyj:n ("Yhtiö") osakkeiden tai suunnitellun listautumisen rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleisölle tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka ja Singapore. Suunniteltuun listautumiseen liittyviä asiakirjoja, mukaan lukien esiteasetuksen ((EU) 2017/1129) mukainen esite, ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä niitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Lamor contemplates launching an initial public offering and listing on Nasdaq First North Premier Growth Market Finland

Lamor Corporation Plc             Press release               11 November 2021 at 8:30 a.m. EET

Lamor contemplates launching an initial public offering and listing on Nasdaq First North Premier Growth Market Finland

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA OR SINGAPORE, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.

Lamor Corporation Plc (“Lamor” or the “Company“), one of the leading global providers of environmental solutions offering expertise and solutions for the protection of the environment and ecosystems, contemplates launching an initial public offering and a listing of its shares on Nasdaq First North Premier Growth Market Finland (“IPO“).

Through the IPO, Lamor aims to improve its abilities to execute its strategy for profitable growth and to bring financial flexibility for the development of its operations. The listing is also expected to increase awareness and brand recognition of Lamor among customers, business partners, employees and investors and, thus, improve the Company’s competitiveness. In addition, the listing would allow the Company an access to capital markets and to expand its owner base with domestic and international investors thus improving the liquidity of the shares. The increased liquidity would also allow Lamor to use the shares more efficiently as consideration in potential acquisitions and in personnel remuneration.

The contemplated IPO is expected to mainly consist of a share issue of approximately EUR 30 million (net proceeds after the fees and expenses related to the IPO). The contemplated IPO is expected to include a personnel offering to Lamor’s employees, management and members of the board of directors, with certain exceptions. Lamor intends to use the net proceeds from the share issue to strengthen its capital structure. Strengthening of the capital structure will improve Lamor’s capabilities to implement its growth strategy through, among other things, financing of new larger projects, investments in technologies and expansion of the geographical networks.

Danske Invest Finnish Equity Fund, Mandatum Asset Management Ltd, certain funds managed by SP-Fund Management Company Ltd and Veritas Pension Insurance Company Ltd (together the “Cornerstone Investors“) have, subject to certain ordinary conditions, committed to subscribing shares in the IPO, provided that the combined value of the Company’s shares before IPO proceeds does not exceed EUR 95 million. Commitments by the Cornerstone Investors amount to EUR 19.5 million in total.

Mika Pirneskoski, Lamor’s CEO, comments:

Lamor is one of the leading global providers of environmental solutions. Our expertise and solutions are utilized in the protection of the environment and ecosystems – globally, but locally. Global environmental problems touch each of us. Therefore, we believe that the problems can only be solved together. Our partner network covers more than 100 countries – from oil spill response to massive cleaning operations and from waste management to water treatment.

Our mission, “Let’s clean the world together”, verbalises our business concept and objective based on cooperation to make the world a cleaner place. Our vision is to create a world with clean waters and soil during our lifetime. Our mission and vision reflect our global presence and its necessity. The world will not clean itself, but we can clean it together.

With the contemplated IPO, we aim to improve our abilities to execute our strategy for profitable growth and to bring financial flexibility for the development of our operations.

Lamor in brief

Lamor is one of the leading global providers of environmental solutions. Lamor is an abbreviation of Larsen Marine Oil Recovery, and it is a family company incorporated by the Larsen family in 1982 in Finland offering expertise and solutions for the protection of the environment and ecosystems. Globally strengthening environmental awareness is creating demand for sustainable solutions for soil and water clean-up, which Lamor is aiming to match. Lamor’s mission is to clean the world, which is demonstrated through its three business areas: oil spill response, waste management and water treatment. Performance, innovative technologies and services are the cornerstones of the Company’s operations. Since its incorporation, Lamor has worked for cleaning the world.

In the early stages of its operations, Lamor’s operations consisted of selling equipment related to oil spill clean-up, but since then Lamor’s widely tested technologies and know-how in oil spill response have expanded into tailored environmental solutions related to, in addition to oil spill response, waste management (including the soil remediation and clean-up business) and water treatment.

Lamor’s business is divided into the equipment business and the service business. The equipment business covers various equipment used for oil recovery, waste management and water treatment. Within its service business, Lamor provides its customers with versatile environmental solutions and services, which may include, depending on the needs of the customer, clean-up and preparedness services related to oil spill response, oil damage and other environmental damages, services for management of hazardous and non-hazardous waste, tailored and adapted water treatment services and delivery of equipment related to the solutions.

Lamor’s approach in the provision of environmental solutions and services is to be “globally local”, meaning that Lamor relies in its operations on its network of local partners. Therefore, Lamor is able to provide a wide offering of solutions, which can be tailored according to the individual needs of each customer. Lamor’s partner network consists of companies with a common goal to clean the world. The versatile network supports Lamor’s sales, customer service and fast response to the needs of its customers.

Lamor operates in over 100 countries through its subsidiaries and associated companies, as well as its partner and distribution network. Lamor has subsidiaries and associated companies in 21 countries.

Lamor’s strengths

Lamor’s management believes that the following factors are the Company’s key strengths:

 • Significant future opportunities for the Company’s solutions promoting sustainability
 • Wide offering and global network support implementation of demanding projects
 • Wide and satisfied clientele and order backlog consisting mainly of projects for clients in the public sector
 • Excellent success rate in tenders of the public sector enables fast expansion of the business
 • Strong financial profile supports the pursuit of future growth

Lamor’s strategy

Lamor’s key target is to be the globally leading provider of comprehensive environmental solutions and to operate as a strong forerunner in sustainability. The Company’s management believes that the following factors, in particular, are strategic key priorities for reaching the Company’s financial targets:

 • Technological and international expansion of the business areas
 • Winning significant new long-term service agreements
 • Optimisation of resource usage
 • Continuous improvement of operational efficiency and profitability

Lamor’s financial targets and dividend policy

Lamor’s financial targets are the following:

 • Growth: Increase of annualised revenue to over EUR 100 million as soon as possible, and after achieving the EUR 100 million level, annual growth significantly faster than the market growth.
 • Profitability: Adjusted EBITDA margin -% of over 16 per cent and adjusted operating profit (EBIT) margin -% over 14 per cent.
 • Capital structure: Achieving a capital structure suitable for the Company’s strategy, targets and risk profile by maintaining a strong balance sheet.
 • Dividend policy: The Company aims to distribute annual dividends, while keeping growth as the Company’s most important target.

Lamor’s financial figures

Lamor’s revenue amounted to EUR 45.6 million, EBITDA amounted to EUR 5.6 million and operating profit (EBIT) amounted to EUR 2.4 million for the financial year ended 31 December 2020. Lamor’s adjusted EBITDA amounted to EUR 6.4 million and adjusted operating profit (EBIT) amounted to EUR 3.4 million for the financial year ended 31 December 2020.

Lamor’s key figures are presented on the following table:

 

For the nine months ended 30 September

For the year ended 31 December

 

(IFRS)

Key figures

2021

2020

2020

2019

(EUR million, unless otherwise indicated)

(unaudited)

(unaudited, unless otherwise indicated)

Revenue……………………………………….

35.2

35.0

45.6(1)

48.1

EBITDA………………………………………..

4.2

5.3

5.6(1)

6.6

EBITDA margin -%…………………………

11.8

15.2

12.3

13.8

Adjusted EBITDA…………………………..

4.7

5.3

6.4

6.6

Adjusted EBITDA margin -%…………..

13.4

15.2

14.0

13.8

Operating Profit (EBIT)…………………..

1.4

3.0

2.4(1)

3.5

Operating Profit (EBIT) margin -%……

4.1

8.6

5.3

7.2

Adjusted Operating Profit (EBIT)……..

2.2

3.2

3.4

3.7

Adjusted Operating Profit (EBIT) margin -%…………………………………………………….

6.1

9.1

7.5

7.7

Profit for the period…………………………

0.2

1.6

0.8(1)

1.9

Earnings per share, basic, euros……..

0.65

1.00

1.75(1)

4.31

Equity ratio -%……………………………….

37.2

41.9

46.8

47.4

Net gearing -%………………………………

98.3

58.3

41.6

54.4

Orders received…………………………….

247.0

36.0

42.6

42.0

Order backlog………………………………..

228.0

23.8

19.4

22.6

Operative capex…………………………….

-2.7

-1.6

-1.9

-2.8

M&A capex……………………………………

0.0

0.0

-0.1

0.2

Number of employees, average……….

264

453

432

332

______

(1)           Audited.

 

For the year ended 31 December

 

(FAS)

Key figures

2019

2018

(EUR million, unless otherwise indicated)

(unaudited, unless otherwise indicated)

Revenue……………………………………….

47.6(1)

43.9(1)

EBITDA………………………………………..

6.3

2.7

Operating profit (EBIT)……………………

2.6(1)

-0.5(1)

Operating profit (EBIT) margin -%……

6

0

Profit (-loss) of the financial year……..

0.8(1)

-1.5(1)

Equity ratio -%…………………………………

37

34

Total equity……………………………………

14.5(1)

13.3(1)

______

(1)           Audited.

Information on the contemplated IPO

The contemplated IPO is expected to mainly consist of a share issue, in which Lamor would issue new shares. The contemplated IPO is expected to include a personnel offering to Lamor’s employees, management and members of the board of directors, with certain exceptions.

In connection with the contemplated IPO, the Company, the members of the Company’s board of directors and management team, and personnel of the Company participating in the contemplated personnel offering are expected to commit to customary lock-up arrangements.

The Cornerstone Investors have, subject to certain ordinary conditions, committed to subscribing shares in the IPO, provided that the combined value of the Company’s shares before IPO proceeds does not exceed EUR 95 million. Commitments by the Cornerstone Investors amount to EUR 19.5 million in total.

The terms, conditions and instructions regarding the contemplated IPO will be included in the prospectus, which Lamor will prepare in connection with the contemplated IPO. If the Company chooses to move forward with the IPO, the prospectus and an English-language translation will be published on the Company’s website at investors.lamor.com/ipo.

CICERO Green has stated in its report, issued in November 2021, that Lamor fulfils the requirements for Nasdaq Green Equity Designation. Lamor intends to apply for Nasdaq Green Equity Designation from Nasdaq Helsinki if the Company chooses to move forward with the IPO.

Advisors

Danske Bank A/S, Finland Branch is acting as the sole global coordinator and bookrunner (the “Sole Global Coordinator and Bookrunner“) in connection with the contemplated IPO. Krogerus Attorneys Ltd is acting as legal adviser to Lamor. Borenius Attorneys Ltd is acting as legal adviser to the Sole Global Coordinator and Bookrunner. IR Partners Oy is acting as communications adviser to Lamor.

Further enquiries

Mika Pirneskoski, CEO, Lamor Corporation Plc, tel. +358 40 757 2151
Timo Koponen, CFO, Lamor Corporation Plc, tel. +358 40 749 2986

Information about Lamor

Lamor is one of the leading global providers of environmental solutions. Lamor provides its customers with equipment used for oil recovery, waste management and water treatment as well as versatile environmental solutions and services, such as clean-up and preparedness services related to oil spill response and oil spills, services for the treatment of waste and tailored and adapted water treatment solutions. Lamor operates together with its network of local partners, offering a wide selection of solutions, which can be tailored according to the needs of each customer, and aiming to clean the world, for which the company has worked since its incorporation. Further information: www.lamor.com

IMPORTANT INFORMATION

Neither this release nor the information contained herein is for publication, distribution or release, in whole or in part, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or Singapore or any other jurisdiction in which publication or distribution would be unlawful. The information contained herein does not constitute an offer of securities for sale in the United States, nor may the securities be offered or sold in the United States. Lamor Corporation Plc (the “Company“) does not intend to register any portion of the offering in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or to offer securities to the public in the United States.

The issue, exercise and/or sale of securities are subject to specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. The Company or Danske Bank A/S, Finland Branch assume no responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions.

The information contained herein shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase or subscribe, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. Investors must neither accept any offer for, nor acquire, any securities to which this document refers, unless they do so on the basis of the information contained in the applicable prospectus published or offering circular distributed by the Company.

The Company has not authorized any offer to the public of securities in the United Kingdom or in any Member State of the European Economic Area other than Finland. With respect to the United Kingdom and each Member State of the European Economic Area other than Finland and which applies the Prospectus Regulation (each, a “Relevant Member State“), no action has been undertaken or will be undertaken to make an offer to the public of securities requiring publication of a prospectus in any Relevant Member State. As a result, the securities may only be offered in Relevant Member States (a) to any legal entity, which fulfils the requirements of a qualified investor as defined in the Prospectus Regulation; or (b) in any other circumstances falling within Article 1(4) of the Prospectus Regulation. For the purposes of this paragraph, the expression an “offer of securities to the public” means a communication to persons in any form and by any means, presenting sufficient information on the terms of the offer and the securities to be offered, so as to enable an investor to decide to purchase or subscribe for those securities. The expression “Prospectus Regulation” means Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council, as amended.

This communication is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order“) and (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order (all such persons together being referred to as “Relevant Persons“). Any investment activity to which this communication relates will only be available to and will only be engaged with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this document or any of its contents.

Full terms, conditions and instructions for the contemplated initial public offering will be included in the prospectus that will be prepared by the Company in connection with the contemplated initial public offering. The prospectus will be published on the website of the Company at investors.lamor.com/ipo.

An investor is advised to read the prospectus before making an investment decision to fully understand the risks and rewards associated with the investment. The approval by the Finnish Financial Supervisory Authority of the prospectus shall not be considered as an endorsement of the securities offered.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

Certain statements in this release are “forward-looking statements.” Forward-looking statements include statements concerning plans, assumptions, projections, objectives, targets, goals, strategies, future events, future revenues or performance, capital expenditures, financing needs, plans or intentions relating to acquisitions, the Company’s competitive strengths and weaknesses, plans or goals relating to financial position, future operations and development, its business strategy and the anticipated trends in the industry and the political and legal environment in which it operates and other information that is not historical information. In some instances, they can be identified by the use of forward-looking terminology, including the terms “believes,” “intends,” “may,” “will” or “should” or, in each case, their negative or variations on comparable terminology.

Forward-looking statements in this release are based on assumptions. Forward-looking statements involve inherent risks, uncertainties and assumptions, both general and specific, and the risk exists that the predictions, forecasts, projections, plans and other forward-looking statements will not be achieved. Given these risks, uncertainties and assumptions, you are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements. Any forward-looking statements contained herein speak only as at the date of this release. Save as required by law, the Company does not intend to, and does not assume any obligation to, update or correct any forward-looking statement contained in this release.